ZESTAW PROGRAMÓW 2023/2024

Załącznik nr 1                                                                                                                                                                                                                                              do Uchwały nr 11/2022/2023                                                                                                                                                                                                                                     Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy                                                                                                                                                              z dnia 1 czerwca 2023r.

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną.

 

 

 

 

ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY

 

Zajęcia edukacyjne

Grupa

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Numer w zestawie szkolnym

Edukacja przedszkolna

0A, 0B

Program wychowania przedszkolnego

Wiesława Żaba-Żabińska Wioletta Majewska Renata Paździo

MAC

1/2023/2024

Język

 angielski

0A, 0B

Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Magdalena Appel

Joanna Zarańska

Ewa Piotrowska

Macmillan

2/2023/2024

Religia

0A, 0B

Spotykam Jezusa

AZ-0-01/18

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Święty Wojciech

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

I  ETAP  EDUKACYJNY  KLASY  I – III

 

Zajęcia edukacyjne

Klasa

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Numer w zestawie szkolnym

 

Edukacja wczesnoszkolna

I

Szkoła na Tak. Program pozytywnej edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3

Iwona Czaja-Chudyba

WSiP

3/2023/2024

II, III

Program edukacji wczesnoszkolnej.

Klasy  1-3. Nowi Tropiciele

Jadwiga  Hanisz     

WSiP

4/2023/2024

Język

 angielski

 

I, II, III

Program nauczania języka angielskiego dla     I etapu edukacyjnego. Szkoła podstawowa,  klasy I-III

Ilona Studzińska

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro

Ewa Piotrowska

Anna Sikorska

Macmillan Education

5/2023/2024

Religia

I, II, III

 

Zaproszeni na ucztę Jezusa

AZ-1-01/18

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

 

Święty Wojciech

 

 

nie dotyczy

 

 

 

 

II  ETAP  EDUKACYJNY  KLASY  IV – VIII

Zajęcia edukacyjne

Klasa

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Numer w zestawie szkolnym

Język

polski

IV, V, VI, VII, VIII

Nowe słowa na start! Program nauczania ogólnego  języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

6/2023/2024

Język

 angielski

IV, V, VI, VII, VIII

Program nauczania z języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego zgodny z nową podstawą programową

Ewa Piotrowska

Tomasz Sztyber

Macmillan Education

7/2023/2024

Język

niemiecki

IV, V, VI,

Program nauczania języka obcego dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej

 

Sylwia Rapacka

Katarzyna Wójcik

PWN

Wydawnictwo Szkolne

8/2023/2024

VII, VIII

Program nauczania języka niemieckiego             

(II etap edukacyjny, kl. VII - VIII)

Anna Jaroszewska

Nowa Era

9/2023/2024

Historia

 

 

IV, V, VI, VII, VIII

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Wczoraj i dziś

Tomasz Maćkowski

Nowa Era

10/2023/2024

Wiedza o społeczeństwie

VIII

Program nauczania wiedzy                               o społeczeństwie w szkole podstawowej. Dziś i jutro

Barbara Furman

Nowa Era

11/2023/2024

Matematyka

IV, V, VI, VII, VIII

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Matematyka z kluczem

 

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

12/2023/2024

Przyroda

IV

Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Jolanta Golanko

Nowa Era

13/2023/2024

Biologia

V, VI,

 VII, VIII

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej. Puls życia

Anna  Zdziennicka

Nowa Era

14/2023/2024

Chemia

VII, VIII

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Teresa Kulawik

Maria Litwin

Nowa Era

15/2023/2024

Fizyka

VII, VIII

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. Spotkania z fizyką

Grażyna Francuz-Ornat

Teresa Kulawik

Nowa Era

16/2023/2024

Geografia

V, VI, VII, VIII

Program nauczania geografii w szkole podstawowej - Planeta Nowa

Maria Tuz

Barbara Dziedzic

 

Nowa Era

17/2023/2024

Muzyka

IV, V,

VI, VII

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. Lekcja muzyki

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Nowa Era

18/2023/2024

Plastyka

IV, V,

VI, VII

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. Do dzieła!

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Marta Ipczyńska

Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

19/2023/2024

Technika

IV, V, VI

Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Jak to działa?

 

Lech Łabecki

Maria Łabecka

Nowa Era

20/2023/2024

Informatyka

 

 

IV, V, VI,  VII, VIII

Program nauczania informatyki                        w szkole podstawowej. Lubię to!

Michał Kęska

Nowa Era

21/2023/2024

 

Wychowanie fizyczne

IV, V, VI

 

Program nauczania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

 

Fosze

 

22/2023/2024

 

VII, VIII

Wartości i Aktualizacje. Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

 

 

Alicja Romanowska

 

Korepetytor

 

23/2023/2024

Wychowanie do życia w rodzinie

IV, V, VI, VII, VIII

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas IV – VIII

 

Teresa Król

Rubikon

24/2023/2024

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. Żyję i działam bezpiecznie.

Jarosław Słoma

Nowa Era

25/2023/2024

Zajęcia z doradztwa zawodowego

VII, VIII

Szkolny program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII

program autorski nauczyciela

…………………….

26/2023/2024

Religia

IV

Zaproszeni na ucztę Jezusa

AZ-1-01/18

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

Święty Wojciech

 

nie dotyczy

V, VI, VII, VIII

Bóg kocha i zbawia człowieka

AZ-2-01/18

 

Aktualności

katyń

25.04.2024

Uroczystość katyńska cz.1

KATYŃ  - pamiętamy i nie zapomnimy!12 kwietnia 2024 roku w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy 84.  rocznicę zbrodni katyńskiej i 14. rocznicę tragedii smoleńskiej.O godzinie 10.00 cała społeczność szkolna zebrała się przed Tablicą Katyńską  upamiętniającą męczeńską śmierć trzech mieszkańców gminy, ofiar zbrodni katyńskiej. W Charkowie, Katyniu i Twerze zginęli: Michał Antosiak – porucznik Wojska Polskiego, Leszek Heinzel – podporucznik Rezerwy WP oraz Andrzej Góra – aspirant Policji Państwowej.W uroczystych obchodach 84. rocznicy zbrodni katyńskiej wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Wśród przybyłych gości byli: pan Marek Mazur – wicewojewoda łódzki, pan Dariusz Magacz – wicestarosta powiatu piotrkowskiego, pan Marceli Piekarek – wójt Gminy Moszczenica, pani Aneta Cichoń – wizytator Kuratorium Oświaty Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, pan Włodzimierz Kaźmierczak – dyrektor GOKiS -u w Moszczenicy, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, księża z naszej parafii, radni, nauczyciele, uczniowie i  rodzice. Całą uroczystość poprowadziła pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy  - Jolanta Kujawska – Wężyk, która przywitała wszystkich przybyłych i wygłosiła słowo wstępne, odnosząc się do okrutnych  wydarzeń z 1940 roku. Wspomniała tragiczne losy polskich jeńców, dramat polskich rodzin i krew przelaną w imię wolności Ojczyzny. Następnie został odśpiewany  hymn państwowy.Na to podniosłe wydarzenie przybyli, tak jak w poprzednich latach,  żołnierze z 7 Dywizjonu Lotniczego z Glinnika. Po  odczytaniu Katyńskiego Apelu Poległych oddali salwę honorową na cześć tych, którzy zostali najpierw pojmani do niewoli radzieckiej, a później w brutalny sposób zamordowani, jednym strzałem w tył głowy.Przedstawiciele poszczególnych delegacji złożyli kwiaty pod Tablicą Katyńską. Następnie wszyscy udali się do hali sportowej  i wysłuchali ciekawej prelekcji na temat okrutnych wydarzeń dotyczących zbrodni katyńskiej, którą zaprezentowała pani Irena Heinzel – krewna podporucznika Leszka Heinzla, poległego w Katyniu.              W swoim wystąpieniu podkreśliła, że naszym zadaniem jest pamiętać o tych, którzy wtedy zginęli, o bólu i o dramacie całego narodu.Uroczystość zakończył wzruszający montaż słowno – muzyczny pt. „Ostatni list” przygotowany przez uczniów klas siódmych pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego -  pani Joanny Dury i pana Roberta Bykowskiego – nauczyciela muzyki.Młodzi artyści zakończyli swój występ pytaniem retorycznym:„Czy oni musieli tak zginąć? Zostawić ból i łzy?Czy przez Katyń musiało płynąć Morze polskiej krwi?”Podkreślili, że nam – ludziom żyjącym w XXI wieku - nie wolno zapomnieć o tych strasznych wydarzeniach z 1940 roku.„Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie!”  

Czytaj więcej...
konstytucja

24.04.2024

Zaproszenie na obchody Świeta Konstytucji 3 Maja

Czytaj więcej...
niemiecki

15.04.2024

SUKCES DOMINIKA PIETRZAKA W KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

12 kwietnia w IV Liceum Ogólnokształcącym, im. Generała Stefana Roweckiego - Grota, w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się II Edycja Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego dla uczniów szkół podstawowych z Piotrkowa Tryb. i powiatu piotrkowskiego. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy wykazali się rozległą wiedzą niemcoznawczą. I. miejsce zajął uczeń naszej szkoły - Dominik Pietrzak, którego do konkursu przygotowała mgr Jolanta Jaros. Więcej na temat konkursu na stronie organizatora

Czytaj więcej...
matematyka

15.04.2024

MATEMATYCZNE ASY

W poniedziałek, 8 kwietnia 2024r. w ZSPiPO-W nr 3 w Piotrkowie Tryb. odbył się finał I edycji konkursu matematycznego „Matematyczne Asy”.  Głównym celem konkursu jest popularyzowanie matematyki wśród uczniów, rozwijanie ich zainteresowań matematycznych i motywowanie do pracy. Konkurs przeprowadzony został w dwóch etapach. Do etapu szkolnego zgłoszono 102 uczniów z 13 szkół podstawowych powiatu piotrkowskiego. Do etapu finałowego zakwalifikowano 21 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów w etapie szkolnym. Z wielką przyjemnością informujemy, że w  gronie finalistów znalazło się czterech uczniów naszej szkoły, którzy ostatecznie zajęli bardzo wysokie miejsca w konkursie:Miron Słowianek kl.7a – III miejsceNikola Stasiak kl.7b – IV miejsceOliwier Żelazny kl.7b – VII miejsceJulia Rytych kl.8b – IX miejsce Ogromne gratulacje dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli 😊

Czytaj więcej...
biblia

15.04.2024

LAUREACI KONKURSU BIBLIJNEGO

Już po raz 18-sty w naszej Archidiecezji odbył się Konkurs Biblijny dla uczniów szkół podstawowych. Tematem tegorocznej edycji Konkursu były Dzieje Apostolskie. Spośród wielu finalistów, na szczeblu archidiecezjalnym, reprezentanci naszej szkoły zdobyli wysokie wyniki:W kategorii klas VII-VIII: 2 miejsce Dominik Pietrzak,a w kategorii klas IV-VI: 2 miejsce Jan Ludwiczak, 6 miejsce Michalina JarosGratulujemy! Pozostaje mieć nadzieję, że przeczytane przez nich Słowo Boże pozostanie z nimi na całe ich życie!

Czytaj więcej...
Dzień dyrektorski

10.04.2024

Dzień dyrektorski

Tekst w przygotowaniu...

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka