ZESTAW PROGRAMÓW 2023/2024

Załącznik nr 1                                                                                                                                                                                                                                              do Uchwały nr 11/2022/2023                                                                                                                                                                                                                                     Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy                                                                                                                                                              z dnia 1 czerwca 2023r.

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

 

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną.

 

 

 

 

ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY

 

Zajęcia edukacyjne

Grupa

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Numer w zestawie szkolnym

Edukacja przedszkolna

0A, 0B

Program wychowania przedszkolnego

Wiesława Żaba-Żabińska Wioletta Majewska Renata Paździo

MAC

1/2023/2024

Język

 angielski

0A, 0B

Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Magdalena Appel

Joanna Zarańska

Ewa Piotrowska

Macmillan

2/2023/2024

Religia

0A, 0B

Spotykam Jezusa

AZ-0-01/18

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Święty Wojciech

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

I  ETAP  EDUKACYJNY  KLASY  I – III

 

Zajęcia edukacyjne

Klasa

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Numer w zestawie szkolnym

 

Edukacja wczesnoszkolna

I

Szkoła na Tak. Program pozytywnej edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3

Iwona Czaja-Chudyba

WSiP

3/2023/2024

II, III

Program edukacji wczesnoszkolnej.

Klasy  1-3. Nowi Tropiciele

Jadwiga  Hanisz     

WSiP

4/2023/2024

Język

 angielski

 

I, II, III

Program nauczania języka angielskiego dla     I etapu edukacyjnego. Szkoła podstawowa,  klasy I-III

Ilona Studzińska

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro

Ewa Piotrowska

Anna Sikorska

Macmillan Education

5/2023/2024

Religia

I, II, III

 

Zaproszeni na ucztę Jezusa

AZ-1-01/18

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

 

Święty Wojciech

 

 

nie dotyczy

 

 

 

 

II  ETAP  EDUKACYJNY  KLASY  IV – VIII

Zajęcia edukacyjne

Klasa

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Numer w zestawie szkolnym

Język

polski

IV, V, VI, VII, VIII

Nowe słowa na start! Program nauczania ogólnego  języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

6/2023/2024

Język

 angielski

IV, V, VI, VII, VIII

Program nauczania z języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego zgodny z nową podstawą programową

Ewa Piotrowska

Tomasz Sztyber

Macmillan Education

7/2023/2024

Język

niemiecki

IV, V, VI,

Program nauczania języka obcego dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej

 

Sylwia Rapacka

Katarzyna Wójcik

PWN

Wydawnictwo Szkolne

8/2023/2024

VII, VIII

Program nauczania języka niemieckiego             

(II etap edukacyjny, kl. VII - VIII)

Anna Jaroszewska

Nowa Era

9/2023/2024

Historia

 

 

IV, V, VI, VII, VIII

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Wczoraj i dziś

Tomasz Maćkowski

Nowa Era

10/2023/2024

Wiedza o społeczeństwie

VIII

Program nauczania wiedzy                               o społeczeństwie w szkole podstawowej. Dziś i jutro

Barbara Furman

Nowa Era

11/2023/2024

Matematyka

IV, V, VI, VII, VIII

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Matematyka z kluczem

 

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

12/2023/2024

Przyroda

IV

Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Jolanta Golanko

Nowa Era

13/2023/2024

Biologia

V, VI,

 VII, VIII

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej. Puls życia

Anna  Zdziennicka

Nowa Era

14/2023/2024

Chemia

VII, VIII

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Teresa Kulawik

Maria Litwin

Nowa Era

15/2023/2024

Fizyka

VII, VIII

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. Spotkania z fizyką

Grażyna Francuz-Ornat

Teresa Kulawik

Nowa Era

16/2023/2024

Geografia

V, VI, VII, VIII

Program nauczania geografii w szkole podstawowej - Planeta Nowa

Maria Tuz

Barbara Dziedzic

 

Nowa Era

17/2023/2024

Muzyka

IV, V,

VI, VII

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. Lekcja muzyki

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Nowa Era

18/2023/2024

Plastyka

IV, V,

VI, VII

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. Do dzieła!

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Marta Ipczyńska

Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

19/2023/2024

Technika

IV, V, VI

Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Jak to działa?

 

Lech Łabecki

Maria Łabecka

Nowa Era

20/2023/2024

Informatyka

 

 

IV, V, VI,  VII, VIII

Program nauczania informatyki                        w szkole podstawowej. Lubię to!

Michał Kęska

Nowa Era

21/2023/2024

 

Wychowanie fizyczne

IV, V, VI

 

Program nauczania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

 

Fosze

 

22/2023/2024

 

VII, VIII

Wartości i Aktualizacje. Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

 

 

Alicja Romanowska

 

Korepetytor

 

23/2023/2024

Wychowanie do życia w rodzinie

IV, V, VI, VII, VIII

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas IV – VIII

 

Teresa Król

Rubikon

24/2023/2024

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. Żyję i działam bezpiecznie.

Jarosław Słoma

Nowa Era

25/2023/2024

Zajęcia z doradztwa zawodowego

VII, VIII

Szkolny program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII

program autorski nauczyciela

…………………….

26/2023/2024

Religia

IV

Zaproszeni na ucztę Jezusa

AZ-1-01/18

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

Święty Wojciech

 

nie dotyczy

V, VI, VII, VIII

Bóg kocha i zbawia człowieka

AZ-2-01/18

 

Aktualności

Rudolf Modrzejewski

17.11.2023

Rudolf Modrzejewski - Polak, który budował Amerykę

17 listopada uczniowie naszej szkoły - Krzysztof Deka, Jarosław Gajda, Piotr Latocha i Jakub Owczarek uczestniczyli w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Rudolfie Modrzewskim. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach w ramach współpracy z Fundacją BGK im. J. K. Steczkowskiego, która realizuje program "Dzieci Kapitana Nemo". Celem konkursu było przybliżenie młodzieży sylwetki wybitnego Polaka, który swoimi dokonaniami przyczynił się do rozbudowy Stanów Zjednoczonych. Konkurs składał się z 2 części - testu wiedzy o życiu i sukcesach Rudolfa Modrzewskiego i zadania konstrukcyjnego, w którym drużyny musiały zbudować most z danych elementów. Nasza drużyna zajęła 3 miejsce w konkursie. Gratulujemy.

Czytaj więcej...
Bieg Niepodległości

10.11.2023

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w Szkole Podstawowej im. św. St. Kostki, odbyły się pod hasłem „BYŁA, JEST I BĘDZIE”. Na uroczystość, która rozpoczęła się o godzinie 10.00, licznie przybyli Rodzice i zaproszeni goście: starosta powiatu piotrkowskiego - p. Piotr Wojtysiak - wraz ze swoim zastępcą p. Dariuszem Magaczem, wójt gminy Moszczenica – p. Marceli Piekarek z radnymi – p. M. Domańską, p. M. Zielonką, p. J. Banaszczykiem, a także proboszcz – ks. Władysław Paś, dyr. GOKiS p. W. Kaźmierczak i przewodnicząca Rady Rodziców p. M. Skwarkowska-Marud z zast. p. D.  Jędrzejczykiem.W związku z przystąpieniem szkoły do akcji „Szkoła do hymnu”, wszyscy zgromadzeni wspólnie wzięli udział w odśpiewaniu hymnów: państwowego oraz szkolnego, a następnie obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas Va i Vb pod opieką wychowawców: p. A. Magacz i p. L. Sacińskiej oraz n-la muzyki p. R. Bykowskiego. Kolejnym punktem obchodów święta był 11. Bieg Niepodległości, w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z terenu całej gminy.Najlepsze wyniki osiągnęli:Klasy I-III (dziewczęta)Majda Adam SP Moszczenica Organizowanie uroczystości takich jak obchody rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości są doskonałym sposobem na naukę patriotyzmu, przy jednoczesnej integracji społeczności uczniowskiej z terenu całej gminy, która, rywalizując, uczy się zasad fair play i w przyjaznej atmosferze spędza wspólnie czas.

Czytaj więcej...
Bieg Niepodległości

10.11.2023

Bieg Niepodległości

Galeria 2

Czytaj więcej...
Bieg Niepodległości

10.11.2023

Bieg Niepodległości

Galeria 3

Czytaj więcej...
Bieg Niepodległości

10.11.2023

Bieg Niepodległości

Galeria 4

Czytaj więcej...
Bieg Niepodległości

10.11.2023

Bieg Niepodległości

Galeria 6

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka