KONKURSY

26.04.2022

KONKURS PLASTYCZNY "Wiosenne drzewo"

Świetlica szkolna zaprasza uczniów klas I - III do udziału w konkursie plastycznym "Wiosenne drzewo". Technika dowolna: na kartonie lub praca przestrzenna. Termin konkursu:  6 maja 2022 r.

Czytaj więcej...

26.04.2022

KONKURS FOTOGRAFICZNY "Ubrani w książkę - sleeveface w bibliotece"

 REGULAMIN KONKURSU I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs "Ubrani w książkę - sleeveface w bibliotece" organizowany przez bibliotekę szkolną.2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII zainteresowanych fotografią i książką. 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii techniką sleeveface. *Sleeveface - polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma, płyty częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące bardzo ciekawe połączenia sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego. To nowoczesny, modny i zabawny pomysł na popularyzację czytelnictwa i biblioteki. Czekam na twórcze i zaskakujące pomysły. II. Cel konkursu:1. Popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki, czasopisma. 2.Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 3.Wzbudzenie zainteresowania księgozbiorem biblioteki szkolnej. 4. Zachęcenie uczniów do rozwijania fotograficznego hobby. III. Warunki uczestnictwa1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół Szkoły Podstawowej im św. Stanisława Kostki w Moszczenicy2. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie.3. Przedmiotem fotografii konkursowych są zdjęcia z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma, częścią ciała zgodnie z założeniami projektu sleeveface. 4. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane zdjęcia nienaruszające praw autorskich osób trzecich.5. Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, technika wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia. 6. Zdjęcia do konkursu należy przysyłać w formie elektronicznej jako załącznik na adres mailowy: Agnieszka.Migdal@SP.moszczenica.eu, lub wydrukowane w formacie A4 do biblioteki szkolnej do 29 kwietnia 2022 r. Nadsyłane zdjęcia muszą być opisane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa. 7. Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.8. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. 9. Oceny prac dokona specjalnie powołane jury. 10. Nazwiska laureatów, jak i ich prace zostaną zamieszczone w bibliotece szkolnej. Oto przykładowe prace wybrane z Internetu.

Czytaj więcej...

18.03.2022

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 18 marca 2022 r. na terenie naszej szkoły odbędą się eliminacje szkolne do OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”. W ramach eliminacji uczniowie rozwiążą test wyboru na temat wiedzy pożarniczej. Zwycięzcy wezmą udział w eliminacjach na szczeblu gminnym w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 11.00. Życzymy powodzenia!

Czytaj więcej...

18.03.2022

KONKURS #FakeHunterChallenge/Geopolityka

W dniach 24 - 27 marca 2022 r. zapraszamy uczniów klas VIII do udziału w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Prasową i GovTech Polska. Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się do nauczycieli informatyki. Ideą konkursu jest propagowanie dostępu do wiarygodnych i sprawdzonych informacji publikowanych w sieci. Tematem przewodnim jest geopolityka obejmująca sferę polityczną, militarną, gospodarczą, dyplomatyczną oraz energetyczną. Przebieg konkursu: Zgłoszone do konkursu osoby w ciągu 4 dni będą mogły zgłaszać fałszywe informacje publikowane w sieci dotyczące m.in. wojny w Ukrainie, rosyjskich działań militarnych i politycznych, pomocy udzielanej ukraińskim uchodźcom przez Polskę, czy konsekwencji gospodarczych wywołanych działaniami na Wschodzie. Ponadto zakres przedmiotowy konkursu uwzględnia tematykę związaną z fałszowaniem wizerunku polskiego państwa oraz zakłamywania polskiej historii. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: https://fakehunter.pap.pl/challengeV

Czytaj więcej...

27.10.2021

KONKURS INFORMATYCZNY ''Klawiaturowe wyzwanie''

Zapraszamy uczniów klas I - VIII do wzięcia udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego, polegającego na przepisaniu w ciągu 10 minut dwóch wskazanych tekstów. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o kontakt z nauczycielami informatyki. Informacje szczegółowe o konkursie. 

Czytaj więcej...

27.10.2021

KONKURS PLASTYCZNY „Zdrowo i aktywnie przez cały rok”

CELE KONKURSU: Rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności. Pobudzanie inwencji twórczej i wyobraźni. Promowanie wśród młodzieży zdrowego trybu życia. Rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych i zdrowotnych Popularyzacja formy plakatu – tekstu kultury łączącego słowo i obraz. Rozwijanie zainteresowań i zdrowego współzawodnictwa. ZASADY KONKURSU: Konkurs polega na przygotowaniu plakatu promującego zdrowy  styl życia, zdrowe odżywianie dla klas IV – VIII  lub  pracy plastycznej przedstawiającej pomysł na zdrowy posiłek dla uczniów klas I –III. Każdy plakat powinien zawierać hasło promujące zdrowy styl życia (hasło może być wymyślone przez ucznia, może być przysłowiem, cytatem – wówczas podajemy autora) oraz plastyczną ilustracją hasła. Plakat, praca powinny być wykonane samodzielnie w dowolnej technice i dowolnym formacie (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane…) przekazana do wychowawcy. Na odwrocie plakatu, pracy  powinna znajdować się informacja o twórcy: imię i nazwisko, klasa. Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę. Termin składania prac upływa 5 listopada 2021 r. OCENIANIE KONKURSU:1. Kryteria oceny: zgodność z tematem konkursu, wartość plastyczna pracy (gama kolorystyczna, kompozycja, estetyka), komunikatywność i czytelność przekazu, pomysłowość i oryginalność, poprawność merytoryczna pracy. 2. Wyniki konkursu wraz z najlepszymi pracami zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.3. Nagrodami dla wszystkich uczestników konkursu będą pochwały i celująca ocena cząstkowa za aktywność z biologii czy z przyrody. 4. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc zostaną ufundowane dyplomy i  nagrody.  

Czytaj więcej...

27.10.2021

KONKURS LITERACKO PLASTYCZNY ''Świat baśni i legend''

W październiku - Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych, biblioteka szkolna zorganizowała konkurs literacko - plastyczny pod hasłem: „Świat baśni i legend”. Wszystkie dzieci oraz młodzież zapraszamy do pobudzenia swej wyobraźni i przygotowania pracy nawiązującej do baśni, bajek oraz legend. Klasy I –III - praca plastyczna - ilustracja ulubionej baśniFormat pracy A4, technika dowolna. Klasy IV-V- praca literacka polegająca na napisaniu innego zakończenia baśni pt. „Dziewczynka z zapałkami”, objętość 150 słów. Klasy VI-VIII- praca literacka polegająca na napisaniu innego zakończenia legendy „O Lechu, Czechu  i Rusie”, objętość 200 słów. 

Czytaj więcej...

27.10.2021

KONKURS PLASTYCZNY ''Święty Stanisław Kostka moim patronem''

1. Organizatorem  konkursu jest Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy. 2. Cele konkursu: - pogłębienie wiedzy na temat życia św. Stanisława Kostki, - ukazanie, na czym polega prawdziwa dojrzałość osiągnięta w tak młodym wieku, - uświadomienie, że praca i modlitwa to droga, by w krótkim czasie stać się dojrzałym człowiekiem, - zachęta do bycia wytrwałym w dążeniu do wytyczonego celu - na przykładzie życia św. Stanisława Kostki kształtowanie w młodym pokoleniu wartości ogólnoludzkich takich jak: uczciwość, pokora, poświęcenie, miłość i oddanie Bogu, - wykazanie się zdolnościami plastycznymi, pomysłowością, oryginalnością i wyobraźnią, - uczczenie Dnia Patrona. 3. Przebieg konkursu: - wykonanie pracy plastycznej, tzn. przedstawienie sylwetki św. Stanisława Kostki, - wielkość i technika prac jest dowolna, - oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja, - komisja przyzna nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych: klas I – IV i V – VIII, Każda ze zgłoszonych szkół może dostarczyć po 3 prace konkursowe z dwóch poziomów edukacyjnych. 4. Uwaga: Wręczenie nagród 17 września 2021 r. o godz. 10.00.

Czytaj więcej...

Aktualności

foto

29.04.2022

TAK TRZYMAĆ

W dniu 28 kwietnia br., uczennice klasy V b w składzie: Ola Dawidowicz, Alicja Korytkowska oraz Maja Rogowska, uczestniczyły w eliminacjach powiatowych XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zdobywając VI miejsce w powiecie. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...
foto

26.04.2022

SUKCES OSKARA

W dniu 20 kwietnia br. w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb. uczeń klasy VII Oskar Krawczyk zajął 4 miejsce w powiatowych eliminacjach do XLV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Serdeczne gratulacje!!

Czytaj więcej...
foto

13.04.2022

ŻYCZENIA

WIELKANOCNE

Czytaj więcej...
foto

13.04.2022

ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ - PAMIĘTAMY

W dniu 13 kwietnia w 82 rocznicę Zbrodni Katyńskiej społeczność szkolna stanęła do apelu, aby przywołać  pamięć żołnierzy polskich, zamordowanych za wierność ojczyźnie. W ten sposób upamiętniono męczeństwo Polaków - ich prześladowania, aresztowania i deportacje. Podczas uroczystości Pani Dyrektor Jolanta Kujawska - Wężyk wspomniała naszych lokalnych bohaterów: Por. Michała Antosiaka, ppor Leszka Heinzla, asp. policji Andrzeja Górę, którzy poświęcili życie za wolną i niepodległą Polskę. W ciepłych słowach zwróciła się również do naszych nowych uczniów, przybyłych z terenu Ukrainy.  Uczniowie odśpiewali hymny narodowy oraz szkoły, a delegacje złożyły kwiaty  pod tablicą katyńską. 

Czytaj więcej...
foto

01.04.2022

PRIMA APRILIS

Dzień 1 kwietnia był dla uczniów okazją nie tylko do "legalnego" robienia psikusów ale również do wykazania się  kreatywnością. W tym dniu uczniowie zapakowali swoje książki i przybory szkolne w zaskakujący sposób. Zapraszamy do obejrzenia galerii...

Czytaj więcej...
foto

29.03.2022

SUKCES W KONKURSIE STRAŻACKIM

W dniu 28 marca br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w eliminacjach gminnych OTWP "Młodzież zapobiega pożarom".Wyniki są następujące:Grupa starsza:I miejsce: Oskar Krawczyk kl. VII aII miejsce:  Julia Rytych kl. VI bGrupa młodsza:II miejsce: Mateusz Misztela kl. III aIII miejsce: Filip Krzysteczko kl. III aWszystkim uczestnikom gratulujemy sukcesu, a Oskarowi życzymy powodzenia na dalszym etapie konkursu!!!

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka