Product Image Description

Opieka medyczna

Gabinet Pani pielęgniarki czynny jest:
- w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach od 7.30 do 11.30,
-

Zadania związane z opieką medyczną nad uczniami poszczególnych klas:
1. Wykonywanie i interpretacja testów przesiewowych w kierunku wykrywania zaburzeń lub wad:
- postawy,
- rozwoju fizycznego,
- słuchu i mowy,
- wzroku,
- ciśnienia tętniczego.
2. Podejmowanie działań poprzesiewowych w kierunku poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży.
3. Przygotowanie do powszechnych profilaktycznych badań lekarskich uczniów klas III.
4. Zbieranie i analiza wyników badań do oceny zdrowia i rozwoju ucznia.
5. Realizacja [rogramów zdrowotnych:
• Szkoła Zdrowego Uśmiechu.
• Pierwsza pomoc przedlekarska.
• Walka z nadwagą.
• Prawidłowe odżywianie.
• Czas przemian.