Pedagog szkolny

Gabinet czynny jest od poniedziałku od piątku w godz. 8.10-14.00 oraz w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz od 16.00 - 17.00
Funkcję pedagoga szkolnego pełni Pani: Agnieszka Kaleta.


Szanowni Rodzice!
Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji! Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli. Dlatego szkole bardzo zależy na naszej owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.
Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo przydatne rady i wskazówki dotyczące wychowania, używek oraz inne przydatne informacje. .

Drodzy Uczniowie!
Zwracajcie się do pedagoga szkolnego z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić. Oferuję Wam pomoc pedagogiczną w zakresie rozwiązywania: problemów szkolnych, problemów rodzinnych, problemów osobistych.
Ponadto na naszejstronie internetowej możecie znaleźć przydatne rady i wskazówki dotyczące Waszego funkcjonowania w szkole. Znajdziecie tam także telefony i adresy, gdzie należy szukać fachowej pomocy, porady w trudnych sytuacjach Waszego życia.

PEDAGOG SZKOLNY – WRÓG CZY PRZYJACIEL?
W każdej szkole od ponad 30 lat istnieje stanowisko pedagoga szkolnego. Najogólniej mówiąc to osoba zajmująca się problemami wychowawczymi pojawiającymi się w szkole i z tym głownie jest kojarzona. Dla większości uczniów gabinet pedagoga szkolnego jest i z miejscem zsyłki za złe zachowanie, wagary, lekceważenie obowiązków szkolnych, popadanie w konflikty z otoczeniem. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z tego, na czym tak naprawdę polega jego rola.
ROLA I ZADANIA PEDAGOGA
Najważniejszym obowiązkiem pedagoga szkolnego jest dbanie o dobro wychowanków. To pedagog jest niejako pośrednikiem między nauczycielami, dyrekcją rodzicami, a uczniem. Jest łącznikiem występującym w interesach ucznia na forum społeczności szkolnej. Do najważniejszych zadań pedagoga należą: Badanie potrzeb uczniów. Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów i eliminowanie ewentualnych nieprawidłowości. Dociekanie przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia i próba ich eliminacji. Działalność profilaktyczna, czyli organizowanie zajęć mających na celu zapobieganie mogących się pojawić trudności wychowawczych, w tym: uzależnienia, agresja, przemoc. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze dla uczniów mających trudności z nauką. Pomoc materialna dla uczniów, których rodziny pozostają w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto nieustanna współpraca z dyrekcją szkoły, ośrodkiem pomocy społecznej, sądem, policją oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
ZASADY PEDAGOGICZNE OBOWIĄZUJĄCE PEDAGOGA SZKOLNEGO.
Zasada dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć. Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania. Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego maga się zwrócić w każdej sprawie. Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów. Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów.
JAKIE CECHY POWINIEN MIEĆ DOBRY PEDAGOG?
Przede wszystkim powinien: wykazać duże zaangażowanie w sprawy szkoły i problemy uczniów posiadać rozległą wiedzę na temat swojego zawodu umiejętnie organizować pracę wychowawczą trafnie diagnozować środowiska rodzinne uczniów i dobierać odpowiednie formy pomocy w miarę możliwości zaspakajać potrzeby wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli
PAMIĘTAJCIE JEDNO!!!
Pedagog szkolny, czy go lubicie czy nie, jest jedną z najbardziej odpowiednich osób w szkole do której możecie się zgłaszać ze swoimi problemami. Ma on obowiązek zachować w tajemnicy to, co mu powiecie, o ile wasze zaplanowane działania nie będą zagrażać waszemu życiu, bądź zdrowiu. On najlepiej wie, gdzie szukać pomocy, gdzie skierować w razie problemów emocjonalnych, psychicznych, rodzinnych czy nawet towarzyskich, których sami nie potrafimy rozwiązać. Nie bójcie się wejść do gabinetu pedagoga i powiedzieć ”mam problem”. Z pewnością wysłucha, a czasem sama rozmowa przynosi ulgę. Często łatwiej wygadać się osobie, spoza rodziny, która patrząc z boku zachowa większy spokój i obiektywizm. Nie mam czarodziejskiej różdżki, która sprawi że wszystkie problemy znikną. Nie twierdzę, że rozwiążę wszystkie Twoje problemy. Ale: • mogę pomóc Ci przemyśleć różne sprawy, spojrzeć inaczej na swoje problemy; • możemy wspólnie opracować strategię naprawy sytuacji; • możemy wspólnie wypracować taki sposób życia i działania, który będzie dla Ciebie zadowalający; • możesz dowiedzieć się jaki jesteś wspaniały i jak stawać się coraz lepszym, mądrzejszym, sprawniejszym;
A jeśli w Twoim życiu wydarzy się coś wspaniałego, przyjdź, podziel się ze mną swoim szczęściem!!!

Ana i Oli - strażnicy Praw Dziecka powiedzą wam jakie są wasze prawa i wprowadzą was on – line w świat PRAW DZIECKA poprzez gry, quizy, kolorowanki, kreskówki, dokumenty i filmy.

Najmłodszych zachęcamy do przeczytania książeczki „Twoje Prawa”, która w przystępny sposób przedstawia Prawa Dziecka zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka.