Grono pedagogiczne

desc

fot: Tomasz Jaros

Nasza szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która dostosowuje zajęcia do poziomu wydolności wysiłkowej ucznia, dbając o wszechstronny rozwój jego osobowości.

 

Pracownicy - rok szkolny 2016/2017

Dyrekcja
Nauczyciele
Obsługa
 • mgr Jolanta Kujawska-Wężyk - dyrektor szkoły

  mgr Beata Piejek - wicedyrektor

 • mgr Krystyna Żerek - nauczyciel religii

  mgr Ilona Gomula - nauczyciel religii

  mgr Małgorzata Patura - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

  mgr Anna Pawlik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i rewalidacji

  mgr Teresa Czechowska-Ośkiewicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

  mgr Jolanta Cinkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i rewalidacji

  mgr Iwona Pietrzkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i rewalidacji

  mgr Anna Zasępa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki

  mgr Małgorzata Oleska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i rewalidacji

  mgr Ewa Skóra - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

  mgr Joanna Dura - nauczyciel języka polskiego

  mgr Ewa Baranowska - nauczyciel języka polskiego

  mgr Lidia Sacińska - nauczyciel języka polskiego

  mgr Marzena Wójcik - nauczyciel języka angielskiego

  mgr Tomasz Jaros - nauczyciel języka angielskiego

  mgr Anetta Janczak - nauczyciel języka angielskiego

  mgr Jolanta Jaros - nauczyciel języka niemieckiego

  mgr Dorota Chojnacka - nauczyciel języka niemieckiego

  mgr Izabela Pawłowska - nauczyciel historii i spoleczeństwa oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

  mgr Urszula Król - nauczyciel geografii

  mgr Anna Szwed - nauczyciel geografii

  mgr Małgorzata Wójcik - nauczyciel matematyki

  mgr inż. Dagmara Zaborowska - nauczyciel matematyki

  mgr Agnieszka Magacz - nauczyciel matematyki

  mgr Ryś Joanna - nauczyciel matematyki

  mgr Ciałowicz Bożena - nauczyciel fizyki

  mgr Alicja Staniaszek - nauczyciel przyrody, chemii i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

  mgr Celina Galia - nauczyciel przyrody, biologii i zajęć technicznych

  mgr inż. Agnieszka Korytkowska - nauczyciel zajęć komputerowych i zajęć technicznych

  Robert Bykowski - nauczyciel muzyki i plastyki

  mgr Anna Budzisz - nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć gimnastyki korekcyjnej

  mgr Mariusz Kowalewski - nauczyciel wychowania fizycznego

  mgr Jarosław Nitek - nauczyciel wychowania fizycznego

  mgr Monika Wojciechowska - kierownik świetlicy, nauczyciel zajęć rewalidacyjno -wychowawczych

  Jadwiga Kaźmierczak - wychowawca zajęć świetlicowych

  mgr Ewa Jaguś- wychowawca zajęć świetlicowych

  mgr Monika Badek - nauczyciel zajęć rewalidacyjno -wychowawczych

  mgr Małgorzata Zawadzka - nauczyciel bibliotekarz

  mgr Agnieszka Migdal - nauczyciel bibliotekarz

  mgr Anna Jaros - nauczyciel oddziału przedszkolnego

  mgr Bogumiła Żurawska - nauczyciel oddziału przedszkolnego

  mgr Pulina Głowacka - Słowianek - nauczyciel oddziału przedszkolnego

  mgr Agnieszka Kaleta - pedagog szkolny

 • Jolanta Sobala

  Ewa Matera

  Anna Bąbol

  Aleksandra Cisowska

  Joanna Just

  Ilona Kawnik

  Ewa Latocha

  Ewa Łaska

  Grażyna Mirowska

  Joanna Pawełczyk

  Renata Grzesik

  Renata Gwóźdź

  Elżbieta Justyna

  Anetta Kraska

  Katarzyna Łukasik

  Anna Sobczyk

  Katarzyna Bednarek

  Piotr Kowalczyk

  Paweł Centkowski