Hasło tegorocznej edycji obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych- BIBLIOTEKI RZĄDZĄ mówi samo za siebie. Bo dzięki licznym naciskom środowiska bibliotekarskiego Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszło naprzeciw potrzebom niedoinwestowanych bibliotek poprzez stworzenie RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY „ Książki naszych marzeń”. Nasza szkoła aplikowała do tego projektu. I nareszcie, po końcowych procedurach, książki z listy współtworzonej przez naszych uczniów są już dostępne w bibliotece.

desc

Okazało się, że do owego projektu przystąpiło około 80 % szkół podstawowych. Dużo to i mało, bo co piąta szkoła nie zdecydowała się wyciągnąć ręki po rządową dotację. Stało się tak zapewne dlatego, że czasu na złożenie prawidłowo sformułowanego wniosku nie było dużo a i wymagania postawione przez MEN szkołom przystępującym do tego projektu były chyba zbyt wygórowane. Dobrze się więc stało, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpisało długofalowe przedsięwzięcie pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020, dając tym samym szansę ubiegania się o dofinansowanie i tym, którzy nie zdążyli w 2015 roku, jak i tym, którzy, podobnie jak my, już realizują pierwszy projekt. Ponadto rozszerzono listę adresatów o biblioteki wszystkich typów szkół, ( w tym i artystycznych – stąd współudział Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w projekcie). Jest to tym bardziej ważne, że kwoty dofinansowania znacząco wzrosły – i tak nasza szkoła może otrzymać 12.000 złotych, plus 20% , które wyłoży organ prowadzący. Rzecz jasna, że dołożymy wszelkich starań, żeby zawalczyć o to wsparcie. Mamy pełne poparcie w osobie Pani dyrektor Jolanty Kujawskiej – Wężyk, która dzięki doskonałej współpracy z rodzicami postarała się o regały na nowe książki. Na jej prośbę nieodpłatnie i w tempie ekspresowym wykonał je rodzic ucznia z klasy III B, pan Marek Tomczyk. Bardzo dziękujemy!
desc

Wspomniałam już o wymaganiach postawionych szkołom w związku z przystąpieniem do rządowego projektu. Najogólniej ujmując, trzeba wykazać, że w wyniku wprowadzenia do obiegu książek zakupionych dzięki dotacji rządowej, znacząco wzrosło czytelnictwo. Biblioteki szkolne wraz z nauczycielami, uczniami, rodzicami uczniów, społecznością lokalną oraz z bibliotekami publicznymi poprzez ścisłą współpracę zorganizują szereg przedsięwzięć mających na celu popularyzację czytelnictwa. Jednym z takich działań jest czytanie dzieciom fragmentów, albo też i całych książek (jak było w zeszłym roku z książką Davida Walliamsa „Babcia rabuś”). Formę tę, czyli czytanie dzieciom, stosujemy nie od wczoraj i motywacją do tego nie są wymogi ministerialne, lecz naturalna potrzeba dzielenia się z dziećmi radością, jaką daje kontakt z literaturą. Inną, również już stosowaną formą popularyzacji czytelnictwa są konkursy czytelnicze, gdzie dodatkową, oprócz przyjemności czytania, motywacją jest nagroda, bądź rywalizacja. I tak już ogłoszony został konkurs pt. „Cwaniaczek roku”, z pytaniami co do warunków uczestnictwa zwracać należy się do biblioteki, a informacja o tym konkursie znajdzie się również na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce KONKURSY.

desc

Zmorą związaną z organizacją wszelakich konkursów jest zapewnienie nagród – wiadomo - brak środków finansowych. Gdyby więc ktoś z czytających te słowa zechciał w jakiś sposób pomóc nam w tej sprawie, byłybyśmy bardzo wdzięczne. Mogłaby być to rada, jak zdobyć fundusz na zakup atrakcyjnych dla dzieci nagród, bądź przekazanie nieodpłatnie rzeczy dedykowanych uczniom…

Przypominamy, że biblioteka nasza otwiera się również na dorosłego czytelnika – rodzica. Mamy już trochę książek, które mogą zainteresować Państwa. Książki mogą Państwo wypożyczać za pośrednictwem Waszych pociech i na ich konto, albo po założeniu swojej karty czytelnika w naszej bibliotece.
Te książki możecie czytać wspólnie z Waszymi dziećmi:
desc


Te zaś mogą być chwilą relaksu dla Państwa:
desc Zdjęcia i oprawa graficzna: Agnieszka Migdal
Tekst: Małgorzata Zawadzka.