Biblioteka szkolna we współpracy z „Ecie - pecie co się w szkole plecie”przeprowadziła wśród czytelników specjalnego numeru walentynkowego konkurs na temat wiedzy o św. Walentym. Pytań było 10, uczniowie przynosili kupony z odpowiedziami do biblioteki. Komisja wylosowała 3 kupony z poprawnymi odpowiedziami i nagrodziła laureatów książką i słodkim upominkiem.

desc desc desc

Tekst: Małgorzata Zawadzka
Zdjęcia i oprawa graficzna: Agnieszka Migdal