Witamy!

Nasza placówka jest szkołą publiczną. Uczęszcza do niej ponad 500 uczniów z Moszczenicy oraz z pobliskich miejscowości. Celem szkoły jest wyposażenie ucznia
w odpowiedni zasób umiejętności i wiadomości oraz odkrycie i rozwój jego talentów. Nasza szkoła daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju. Przygotowuje do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności.


desc


desc

Przewidywane przedsięwzięcia.


desc

Klauzula informacyjna szkoły.

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


desc

Ulotka programu.

List do dyrektorów.


desc

Regulamin konkursu.