Witamy!

Nasza placówka jest szkołą publiczną. Uczęszcza do niej ponad 500 uczniów z Moszczenicy oraz z pobliskich miejscowości. Celem szkoły jest wyposażenie ucznia
w odpowiedni zasób umiejętności i wiadomości oraz odkrycie i rozwój jego talentów. Nasza szkoła daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju. Przygotowuje do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności.


desc


desc

Przewidywane przedsięwzięcia.OGŁOSZENIE O ZAPISYWANIU DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  • Wniosek o przyjęcie do kl I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
  • Wniosek o przyjęcie do kl I dziecka spoza obwodu szkoły
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego


     


  • desc