Witamy!

Nasza placówka jest szkołą publiczną. Uczęszcza do niej blisko 500 uczniów z Moszczenicy oraz z pobliskich miejscowości. Celem szkoły jest wyposażenie ucznia
w odpowiedni zasób umiejętności i wiadomości oraz odkrycie i rozwój jego talentów. Nasza szkoła daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju. Przygotowuje do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności.desc


Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I – VII otrzymują darmowe podręczniki, z wyjątkiem:
• podręczników do religii,
• podręczników do j. niemieckiego klasy IV –VI.
Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych będą mieli możliwość zakupu podręczników do „0” (w tym religii) w szkole we wrześniu.

Wykaz podręczników do religii.


desc


Dzieci pytają dzieci odpowiadają.

desc


desc
Więcej informacji na ten temat.


desc
OGŁOSZENIE O ZAPISYWANIU DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Wniosek o przyjęcie do klasy I. 

 
Przetargi


desc